Kompletná obnova bytových domov

Naše riešenia

Tmont zateplenie fasády

Zateplenie fasády

Zateplenie fasád bytových domov najmodernejšími licencovanými systémami

Zistiť viac

Tmont izolácia strechy

Strechy

Termoizolácia a hydroizolácia šikmých a plochých striech

Zistiť viac

Tmont výmena okien

Výmena okien a dverí

Kvalitné okná a hliníkové dvere od slovenského výrobcu

Zistiť viac

Tmont rekonštrukcia balkónov

Balkóny

Rekonštrukcia balkónov a výmena zábradlia

Zistiť viac

Tmont výmena rozvodov SV a TÚV

Rozvody SV/TUV a kúrenie

Kompletná výmena zvislých a ležatých rozvodov. Vyregulovanie kúrenia vrátane revízií

Zistiť viac

Tmont výmena výťahov

Výťahy

Moderné výťahy od popredného českého výrobcu s kvalitným servisom

Zistiť viac

Ponuka firmy pre bytové domy

 • Tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií bytového domu a prepočty úspor a návratnosti investície (energetická náročnosť prevádzky budovy)
 • Energetické poradenstvo a vypracovanie investičného zámeru
 • Prezentácie a poradenskú činnosť, podrobné vysvetlenie problematiky komplexnej obnovy
 • Prehliadku nami zrealizovaných zateplených bytových domov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborných posudkov
 • Grafické spracovanie farebného riešenia
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Analýza stavu fondu opráv a prepočet finančného zaťaženia jednotlivých domácností
 • Zabezpečenie najoptimálnejšieho financovania ( komerčný úver, dotácie, Štátny fond rozvoja bývania), vrátane súčinnosti pri vybavovaní a vypracovaní potrebných žiadostí
 • Prípravu potrebných podkladov na hladký priebeh schôdze vlastníkov v zmysle platnej legislatívy
 • Zabezpečenie inžinierskej činnosti (stavebné povolenie a podklady s tým súvisiace, technický dozor investora)
 • Kolaudáciu a energetický certifikát
 • Možnosť predaja reklamných plôch štítových stien bytových domov
 • Záručný a pozáručný servis

Prečo Tmont?

Tmont skúsenosti

Skúsenosti od roku 1998

Tmont moderné technické vybavenie

Moderné technické vybavenie

Tmont rýchlosť a kvalita realizácie

Rýchlosť a kvalita realizácie

Tmont používame inovatívne technológie

Používame inovatívne technológie

Tmont zabezpečenie financovani

Zabezpečenie financovania a projektovej dokumentácie

Tmont energetický certifikát a termovízia

Energetický certifikát a termovízia

Tmont overení pracovníci

Tím overených pracovníkov so stavbyvedúcim

Tmont licencie a certifikáty

Licencie na zhotovenie tepelnoizolačných systémov

Partneri