Balkóny

Hydroizolácie a termoizolácie balkónov a loggií

Balkóny a loggie sú z hľadiska poveternosti a s prihliadnutím na použitie najviac zaťažované konštrukcie budov, bývajú často rozsiahle poškodené, čo vplýva na statické vlastnosti a funkčnosť objektu. Certifikované zábradlia, rámové i bezrámové zasklievanie balkónov i loggií vykonávajú naši zaškolení pracovníci.

Balkóny na ul. Karola Salvu
Rekonštrukcia balkónov systémom BASF Therm na ulici Karola Salvu v Ružomberku

Systém BASF Therm

Certifikovaný, difúzne otvorený systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez spádového a vyrovnávacieho poteru – rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie vďaka špeciálnej difúznej a hydroizolačnej vrstve PCI Pecilastic® U.

Výhody systému BASF Therm:

 • Polystyrén novej generácie vyrobený s využitím nanotechnológie
 • Odstránenie tepelných mostov
 • Nízka hrúbka celkovej skladby
 • Nízke priťaženie konštrukcie
 • Vhodný na všetky druhy súdržných podkladov
 • Bez potreby poterov
 • Rýchly postup prác
 • Vhodný pre novostavby aj obnovované stavby
 • Optimálna eliminácia pnutia medzi dlažbou a podkladom
 • Prekleňuje trhliny v podklade
 • Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu hydroizolačnému, oddeľovaciemu a difúznemu pásu PCI Pecilastic® U
 • Odskúšaný a certifikovaný systém
Hydroizolačná a difúzna vrstva PCI Pecilastic U
Hydroizolačná a difúzna vrstva PCI Pecilastic® U
Systémový balkónový profil s drenážnym žliabkom
Systémový balkónový profil s drenážnym žliabkom

Vybudovanie nových loggií

Zväčšenie životného priestoru pre vlastníkov bytových jednotiek realizujeme formou hliníkových závesných balkónov a prefabrikovaných loggií. Pre užívateľov predstavujú väčšiu úžitkovú plochu, minimálne nároky na údržbu, životnosť porovnateľnú so životnosťou panelových domov, zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti a v neposlednom rade vyšší estetický dojem z domu.

Partneri