Fasády

Zateplenie fasády

Obvodový plášť na bytovom dome zaberá najväčšiu plochu a teda z pohľadu tepelných strát mu treba venovať veľkú pozornosť. Pri zateplení fasády pracujeme s kontaktnými i bezkontaktnými zatepľovacími systémami, realizovanými z vonkajšej strany konštrukcie a určenými pre dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov alebo nových stavieb. Všetky zatepľovacie systémy majú európske technické osvedčenie ETA a spĺňajú všetky vlastnosti stanovené harmonizovanými normami EU.

Kvalita prác je veľmi dôležitá a preto sa venujeme sústavnému školeniu našich pracovníkov. Dlhodobá prax je zárukou rýchleho a hlavne kvalitného zateplenia bytového domu s využitím najmodernejších technológií.

Graf nákladov na vykurovanie za 30 rokov
Náklady na vykurovanie z 30 rokov. Porovnanie nákladov na vykurovanie pri nezateplenom objekte bytového domu (ZBD) na základe vypočítanej hodnoty tepelných strát objektu cez obvodovú konštrukciu

BASF MultiTherm® NEO

Zatepľovací systém, ktorého základom je izolant novej generácie, tzv. sivý polystyrén. Tento izolant je vyrobený zo suroviny NEOPOR® s využitím nanotechnológie a je patentovaný firmou BASF SE.

Vlastnosti

  • Polystyrén novej generácie vyrobený s využitím nanotechnológie
  • O 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
  • Nižšie náklady a potreba tepla na vykurovanie
  • Vyššie úspory prevádzkových nákladov budov
  • Kratšie kotevné prvky
  • Užšie zakladacie profily
  • Užšie klampiarske konštrukcie

Partneri