Výťahy

Výmena alebo modernizácia výťahov

Výmena alebo modernizácia výťahov v bytových domov patrí k širšej ponuke obnovy. Podľa našich skúseností je však časovo aj finančne výhodnejšie podstúpiť ich výmenu v rámci celkovej obnovy. Pri obnove výťahov spolupracujeme s renomovaným výrobcom výťahárskych komponentov, garantujúcim kvalitu, komfort a bezpečnosť za čo najprijateľnejšiu cenu. Okrem samotných výťahov riešime aj stavebnú časť obnovy výťahových šácht, dverných portálov, hlavných vypínačov, osvetlenia šácht a ostatných cenovo výhodných častí výťahového systému. Našim zákazníkom ponúkame individuálny prístup, moderný dizajn a záručný a pozáručný 24 hodinový servis, revízie, revízne skúšky, opravy, stredné a generálne opravy.

Partneri