Späť na zoznam 2017

sídl. SNP 1478, Považská Bystrica

Zateplenie MW, výmena výťahov, výmena zvislých a ležatých rozvodov

Partneri