Späť na zoznam 2019

Visolaje 234, Visolaje

Zateplenie fasády minerálnou vatou hr. 140mm. Omietka PCI NoBio. Rekonštrukcia balkónov 6ks a výmena AL zábradlia, rekonštrukcia bleskozvodu a okapového chodníka

Partneri